فروشندگان اوره صادراتی

(1مورد آگهی)

...% ازت و 24% گوگرد محلول . قابل توجه باغ داران، کشاورزان : . تولید کنندگان کود کشاورزی. عرضه کننده و فروشندگان کود. برای مصرف کشت و صنعت ها. نام دیگر این کود دی آمونیوم سولفایت می باشد.. . سولفات ...

کیمیا پارس شایانکار,تهران,02188998130
ویژه
مشاهده آگهی