فضاهای مورد نیاز گلخانه

2 مورد

آگهی های عادی

11 ماه پیش

... محسوب می شود.. . صرفه جویی به میزان 1.5KW مصرف برق در هر ساعت. متراژهای بیان شده برای مناطق عادی و فضاهای با عایق بندی مناسب محاسبه شده است، در حالتی که ترموستات فعال شده است مقدار مصرف متوسط ​​.....

6 ماه پیش

سري زنـون Zenon
.
. توجه:فروشگاه ايراناكالا براي اولين باردرايران ارسال رايگان به تمام نقاط كشور را راه اندازي نموده است.
.
. درظرفيت گرمايي :
. 3000وات
. 2000وات
. 2500وات
....