فوم امیرکو

1 مورد
2 سال پیش

...- داروسازی سبحان
پتروشیمی مرجان عسلویه کارخانه ایران دارو- کارانه مداوا دارو کارخانه پلاستو فوم امیرکو
کارخانه کارتن توحید کارخانه بیام نیام کارخانه کشت و صنعت شهریار
کارخانه سنگ ...

آقای نوبریان,تهران,09121226837

2 سال پیش

... قیمت نسبت به کارخانجات دیگر
لیست قیمتهای درج شده درب کارخانه تا پایان سال 1389
فوم تکپرسی 280 ریال
فوم 2 پرسی 430 ریال
دیس کباب 240 ریال
فوم همبرگری 240 ریال
...

مدرسی,نظرآباد,02166659341