قیمت اهن الات ذوبی

(1مورد آگهی)

تخريب ساختمان خاكبرداري
. خريد ضایعات اهن درپنجره تيراهن و اهن. قراضه مس و المينيو. و سرب خريد ضایعات ارگانها دولتي وشركتها در ... ضایعات اهن (تيراهن، ميلگرد، نبشي،پروفيل،اهن ذوبی،...

مشاهده آگهی