قیمت بنز تک کمپرسی

(4مورد آگهی)

... بادی اسکانیا-باک آلومینیومی -تودوزی سالم -باطری اتمی-لاستیک جلو 90درصد-کولر دار -ریش jost سالم، ((قیمت 85میلیون))ضمناً کانتینر چادری دومحور موجود است که به صورت یکجابه قیمت 100 میلیون تومان و یا ...

مشاهده آگهی

(9 ماه پیش)

جهت کار در معدن گچ صدف بندر خمیر هرمزگان ۲سال کار تنی ۸۰۰ همه چی باکارفرما پرداخت مرتبا به تعدادی کمپرسی ده چرخ و تک نیاز داریم 09178122792

مشاهده آگهی

... اقساط 60 ماهه ماهی 4/300. پیش پرداخت 120.000.000 اقساط 60ماهه ماهی 2/800. کمپرسی آمیکو جفت 2631D قیمت 250 میلیون اقساط 60ماهه . 3/48میلیون تومان. برای ضمانت سند ملکی یا دو نفر ضامن . 100.000.000م ...

مشاهده آگهی

... 60 ماهه ماهیانه 4/300. با پیش پرداخت 120 اقساط 60ماهه ماهیانه 2/800. . کمپرسی آمیکو جفت 2631D قیمت نقدی 259. میلیون . 100م پیش پرداخت اقساط60 ماهیانه 4/800 و اقساط 48 ماهه . 5/400برای ضمانت سند ...

مشاهده آگهی