قیمت بنز تک کمپرسی

4 مورد

آگهی های عادی

26 روز پیش

... بادی اسکانیا-باک آلومینیومی -تودوزی سالم -باطری اتمی-لاستیک جلو 90درصد-کولر دار -ریش jost سالم، ((قیمت 85میلیون))ضمناً کانتینر چادری دومحور موجود است که به صورت یکجابه قیمت 100 میلیون تومان و یا ...

5 ماه پیش

جهت کار در معدن گچ صدف بندر خمیر هرمزگان ۲سال کار تنی ۸۰۰ همه چی باکارفرما پرداخت مرتبا به تعدادی کمپرسی ده چرخ و تک نیاز داریم 09178122792

2 روز پیش

... اقساط 60 ماهه ماهی 4/300. پیش پرداخت 120.000.000 اقساط 60ماهه ماهی 2/800. کمپرسی آمیکو جفت 2631D قیمت 250 میلیون اقساط 60ماهه . 3/48میلیون تومان. برای ضمانت سند ملکی یا دو نفر ضامن . 100.000.000م ...

2 روز پیش

کشنده جفت 395.000.000میلیون تومان . پیش پرداخت 78.500.000میلیون-اقساط 60 ماهه . 5.850.000 م.با معرفی یک ضامن کاسب یا کارمند. . پیش پرداخت 1.578.203.273 میلیون- اقساط 36 ماهه . 91.542.502. . کشنده تک ...