قیمت پلت گازوئیل خلیج فارس.htm

2 مورد

آگهی های رایگان

2 سال پیش

نفتا و مازوت عراق تحویل FOB بندر امام زیر قیمت پلت خلیج فارس/ گازوئیل L62 روسیه تحویل CIF بنادر آزاد. لطفاً درخواست کتبی خود را به نشانی اینترنتی شرکت ارسال فرمایید.. . . .

شرکت بهین تجارت سپهر,تهران,22708345_65

2 ماه پیش

گازوئیل ایران. سولفور ماکس 1. تحویل در بندر ماهشهر و لاوان و بندر امام. دیسکانت 13 دلار زیر قیمت پلت خلیج فارس. بستن قرارداد در تهران. ارسال درخواست به روز از طرف مشتری. oil.petro.trade@gmail....

حنانه رجبی,ری,09350885128