قیمت پلت گازوئیل خلیج فارس.htm

1 مورد
1 ماه پیش

... ایران
سولفور ماکس 1
تحویل در بندر ماهشهر و لاوان و بندر امام
دیسکانت 13 دلار زیر قیمت پلت خلیج فارس
بستن قرارداد در تهران
ارسال درخواست به روز از طرف مشتری
oil....

حنانه رجبی,ری,09350885128

2 سال پیش

نفتا و مازوت عراق تحویل FOB بندر امام زیر قیمت پلت خلیج فارس/ گازوئیل L62 روسیه تحویل CIF بنادر آزاد
لطفاً درخواست کتبی خود را به نشانی اینترنتی شرکت ارسال فرمایید.شرکت بهین تجارت سپهر,تهران,22708345_65