قیمت پلت گازوئیل خلیج فارس.htm

(1مورد آگهی)

گازوئیل ایران. سولفور ماکس 1. تحویل در بندر ماهشهر و لاوان و بندر امام. دیسکانت 18 دلار زیر قیمت پلت خلیج فارس. بستن قرارداد در تهران. ارسال درخواست به روز از طرف مشتری. oil.petro.trade@gmail....

مشاهده آگهی