قیمت کی برد و موس وایرلس

(1مورد آگهی)

... موس و کی برد و اسپیکر که موس و کیبرد و اسپیکر نو بوده و فقط کیث و مانیتور دست دو در حد نو است قیمت پایه از 250هزارتوامن به بالا انواع کامپیوتر و و قطعات و مانیتور موجود است همراه با ضمانت و ...

مشاهده آگهی