قیمت گوشی 8800 آکبند
0 مورد
1 سال پیش

...-
نوکیا ای 90
نوکیا ان 97

با ipod هم تعویص میشود
و گوشی هایی در این رنج قیمت
برای دیدن مشخصات گوشی به :
http://www.gooshishop.com/ItemsDetails.a spx?ItemId=461<...

آرش,تهران,0937