مبل شزلون

(2مورد آگهی)

مشخصات محصول:
.
.
. 1) كد پارچه بدنه: 3n
. 2) كد پارچه كف: گل دار گل بزرگ كد2 كف متحرك وقابل شستشو
.
. 3) محصول داراي كنده كاري ومنبت كاري بسيارزيباو شكيل‌مي باشد
.
. 4) ...

مشاهده آگهی

مشخصات محصول:
.
.
.
. 1) كد پارچه بدنه: 3n
. 2) كد پارچه كف: گلدار مهرماه كد01 كف متحرك وقابل شستشو
.
. 3) رنگ محصول: سفيد صدفي پتينه طلايي
.
. 4) محصول داراي كنده ...

مشاهده آگهی