مجموعه ترانه های خاله ستاره دانلود

2 مورد
2 سال پیش

... پير ما
20- بره خوشگل و ناز
قابل اجرا در كامپيوتر و VCD Player

براي تهيه اين مجموعه و ساير نرم افزارهای كودك به سايت www.Tinasoft.ir مراجعه نماييد.


موسسه تیناپردازش پارس,تهران,66576151

2 سال پیش

...>- انواع بازیهای پارچه ای شامل منچ ، مار و پله و دوز
- بازیهای معرف و پر طرفدار رانی پارک
- مجموعه آموزشی کامپیوتری عمو فردوس و الفبای آوا (آموزش الفبای فارسی و انگلیسی ، تلفظ حروف و کلمات ...

طلایی,,03114722212

2 سال پیش

مجموعه اي از قصه ها ، ترانه های شاد ، بازي های سالم و جذاب کودکانه و بسته های اموزشي براي کودکان از 1 تا 10 سال

عناوين شامل:

ترانه ها
----------
1-خاله ستاره1
2-...

محقق,یزد,