مدارک لازم جهت رتبه بندی شرکت مهندسی

(1مورد آگهی)

تامین نیروی امتياز اور جهت رتبه بندی )
جهت تامین مهندس باسابقه و بدون سابقه و اخذ رتبه پيمانكاري و ثبت نام در سايت ساجات و خريد و فروش رتبه اماده(پايه يك ، دو ...) و ثبت شرکت و تغييرات ...

مشاهده آگهی