مشخصات سمند با موتور ملی

2 مورد

آگهی های عادی

یک ماه پیش

... جنوبی و پر فروشترین دستگاه عیب کشور ژاپن هم اکنون با منوی فارسی و قیمت غیر قابل رقابت در ایران.. . مشخصات عمومی دستگاه. . - خواندن و پاک کردن کد خطا. - پیگیری کدهای خطا و پارامترها جهت پیدا کردن ...

11 ماه پیش

... هاي خودرو رانا
. اموزش كامل nod هاي خودروي رانا شامل CCN – FN – ICN – MCN –
. اموزش و معرفي مشخصات جعبه ي فيوز داخل موتور انواع خودروهاي مالتي پلکس داخلي
. اموزش و معرفي مشخصات جعبه فيوز ...