مشخصات غلطک CA25 هپکو
0 مورد
1 سال پیش

...

صفر و كاركرده

**************************************** ************
*مشخصات دستگاه ها*

كاميون ميكسر بنز مدل 1365

كاميون ماك بي دماغ مدل 1975
<...

نمایشگاه رخشی نژاد,تهران,09125152606