مشخصات فنی بنز 230 eمدل 1990

3 مورد

آگهی های رایگان

2 سال پیش

... و انجام فعاليت هاي :. عيب يابي سیستم ترمز. تست عملگرها. نمايش و ارزشيابي مقادير سنسورها. نمايش مشخصات هويتي كنترل يونيت ها. نمايش تمام اطلاعات عيب يابي. و ساير عملكردهاي خاص ، جهت عيب يابي. •...

شرکت ستاره پرگاس ماشین,تهران,02166940654

2 سال پیش

... خاصي كه ميتوانيد با اين دستگاه انجام دهيد:. . تست عملگرها. نمايش و ارزشيابي مقادير سنسورها. نمايش مشخصات هويتي كنترل يونيت ها. نمايش تمام اطلاعات عيب يابي. و ساير عملكردهاي خاص ، جهت عيب يابي ...

شرکت ستاره پرگاس ماشین,تهران,02166940540

2 سال پیش

... خاصي كه ميتوانيد با اين دستگاه انجام دهيد:. . تست عملگرها. نمايش و ارزشيابي مقادير سنسورها. نمايش مشخصات هويتي كنترل يونيت ها. نمايش تمام اطلاعات عيب يابي. و ساير عملكردهاي خاص ، جهت عيب يابي ...

شرکت ستاره پرگاس ماشین,تهران,02166940540