موتور انواع کشتی ژنراتور

(1مورد آگهی)

... Heat transfer oils). روغن غذائی شل:(Shell Food industry oils). گریس صنعتی شل:(Shell Greases). روغن موتور دیزلی راه آهن شل:. روغن های دریایی شل(کشتی). 2- بهران سوپر پیشتاز. 3- بهران توربودیزل. 4- ...

مشاهده آگهی