نحوه نوشتن نامه به یک مدیر جهت درخواست وام.htm

(8مورد آگهی)

... هستند. اين پكيج حاوي مطالبي مفيد از قبيل چگونگي انتخاب عنوان مناسب با تحولات روز، روش نگارش چكيده، نحوه بيان مسئله و هدف از انجام پژوهش، روش هاي مختلف تحقيق، نوع تحقيق ( ميداني – كتابخانه اي – طولي –...

مشاهده آگهی

... و استخدام مشاوران. . تکالیف مشاوران و استخدام، قرارداد، پرداخت دستمزد، بیمه. . تکالیف ناظر بر نحوه ارائه خدمت به مشتریان و تعرفه شغلی. . آشنایی با قراردادها وشرایط لازم برای تنظیم آنها. . تنظیم ...

مشاهده آگهی

...
چگونگي تنظیم اجاره نامه هاي املاك مسكوني و تجاري براي برخورداري از مزاياي قانوني در تخليه ملك,نحوه تعديل اجاره بها
نكات مهم در مراجعه به دفتر خانه (گواهي امضاء و گواهي عدم حضور و ...)
...

مشاهده آگهی

... مشاوره از سایت ما دیدن کنید.. .  فهرست عناوین موضوعی:.  مقدمه ای برآموزش تخصصی پروپوزال نویسی.  نحوه ی تعیین عنوان پرپوزال برنامه ریزی شهری و معرفی6 قدم مفید جهت تعیین عنوان پرپوزال.  نحوه ی ...

مشاهده آگهی

... در رشته مهندسی برق قدرت. • معرفی و بررسی پایگاه های معتبر علمی خارجی در مهندسی برق قدرت. • تشریح نحوه نوشتن بخش سوابق در ساختار پروپوزال. • تشریح کامل نحوه تکمیل اهداف و جنبه های نوآوری پروپوزال. •...

مشاهده آگهی

... دروس دانشگاهی رشته مهندسی برق کنترل. • معرفی سایت های علمی معتبر داخلی در رشته کنترل. • تشریح نحوه مطالعه پایان نامه های داخلی و سایت های مربوطه. • تعیین کلیات مربوط به موضوع پایان نامه مهندسی ...

مشاهده آگهی

... اصلی پروپوزال. • معرفی دروس دانشگاهی رشته مهندسی برق. • معرفی سایت های علمی معتبر داخلی. • تشریح نحوه مطالعه پایان نامه های داخلی و سایت های مربوطه. • تعیین کلیات مربوط به موضوع پایان نامه مهندسی ...

مشاهده آگهی

... ارکان اصلی مقاله :عنوان –نویستنده-چکیده-واژگان کلیدی-مقدمه-مواد و روش ها-نتایج .... آموزش چگونکی نحوه ارجاع دهی به مقالات. آشنایی با نرم افزار ENDNOTE ونکات نگارشی درتدوین مقالات. آشنایی با سرقت ...

مشاهده آگهی