نرخ دفتر تحریر

(2مورد آگهی)

(2 ماه پیش)

... آموزش حسابداری ویژه بازار کار+مدرک . . آموزش حسابداری ویژه مشاغل در آموزشگاه فنی و حرفه ای ادبا با نرخ استثنایی وتخفیف ویژه با مدرک آموزشی پس از پایان دوره . سرفصل های حسابداری ویژه بازار کار: . ...

مشاهده آگهی

... بین المللی. مهندسی مالی با رویکرد تداوم فعالیت Financial Engineering. مدیریت ریسک. مدیریت تغییرات نرخ ارزو بهره. اثر بخشی و کارایی عملیات. بررسی مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاریها و ارائه نتایج حاصل ...

مشاهده آگهی