نشا وزارت علوم

4 مورد

آگهی های عادی

11 ماه پیش

شرکت دانش بنیان پارس اکسیر فارس شماره ثبت: 63. . وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و پارک علم و فناوری فارس . . عضو انجمن علمی گیاهان دارویی ایران. . بزرگترین تولید کننده قلمه های ریشه دار و ...

11 ماه پیش

شرکت دانش بنیان پارس اکسیر فارس شماره ثبت: 63. . وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و پارک علم و فناوری فارس . . عضو انجمن علمی گیاهان دارویی ایران. . بزرگترین تولید کننده قلمه های ریشه دار و ...

یک سال پیش

شركت دانش بنيان پارس اكسير فارس
. وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و پارك علم و فناوري فارس
. عضو انجمن علمي گیاهان دارویی ايران
.
. شركت دانش بنيان پارس اكسير فارس امادگي خود را ...

یک سال پیش

شركت دانش بنيان پارس اكسير فارس شماره ثبت: 63
.
. وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و پارك علم و فناوري فارس
.
. عضو انجمن علمي گیاهان دارویی ايران
.
. بزرگترين ...