نمایندگی شرکتهای حمل ونقل

(3مورد آگهی)

حمل ونقل بین المللی تــــابـــنـــده مفتخر است آمادگی گروه شرکت حمل و نقل تـــابـــنـــده را که یکی از مطرحترین شرکتهای حمل ونقل بین المللی با سوابق و تجارب ارزنده در ایران - اسیا و اروپا است جهت ...

مشاهده آگهی

شركت حمل ونقل بين المللي كيانوش ترابر

ترانزیت سوخت ومشتقات نفتی
1-حمل گازوئيل .بنزين .نفت. مازوت از عراق به افغانستانو بلعكس
حمل كالاهاي صادراتي وارداتي و ترانزیتي به صورت زميني ...

مشاهده آگهی

شركت حمل ونقل بين المللي كيانوش ترابر

ترانزیت سوخت ومشتقات نفتی
1
-حمل گازوئيل .بنزين .نفت. مازوت از عراق به افغانستان
صادرات. واردات. ترانزیت كالا

انجام كليه خدمات ...

مشاهده آگهی