نمایندگی چسب رازی

1 مورد

آگهی های عادی

11 ماه پیش

ذغال بامبو فايركينگ يك ذغال باكيفيت متفاوت نسبت به كليه ذغالهاي موجوددركشور طي يك پروسه يك ماهه دركشورچين ازگياه بامبو كه به شكل ني اما درسايزي بزرگترمي باشد تهيه مي گردد.ذغال بامبو كينگ لند وذغال ...