نوبت دهي بيمارستان ميلاد

1 مورد

آگهی های عادی

11 ماه پیش

... رايانه اي الگوپارس مازند طراحي و توليد شده است
برخي از امكانات و ويژه گيهاي دستگاه :
سيستم نوبت دهي بانكي قابل استفاده در بانكها ادارات بيمارستانها فروشگاهها و ...
استند : جهت دريافت ...