نوبت دهی اینترنتی بیمارستان میلاد

1 مورد

آگهی های عادی

10 ماه پیش

تولید و عرضه کلی و جزئی انواع کاغذهای رول حرارتی دستگاه های خودپرداز ، کارتخوان ، دستگاه های نوبت دهی و مدیریت صف ، صندوق فروشگاهی و پرینترهای حرارتی ، تجهیزات آزمایشگاهی و . . .. انواع کاغذهای تحریر ...