نوبت دهی اینترنتی بیمارستان میلاد

(6مورد آگهی)

... غیرحضوری قابل استفاده می باشد.. . مشخصات کلی سیستم رزرو اینترنتی به شرح زیر است:. . امکان اخذ نوبت برای درمانگاه، کلینیک و پزشک از طریق رزرواسیون اینترنتی. . امکان حذف نوبت در سیستم رزرو ...

مشاهده آگهی

یستم نوبت دهی هوشمند شرکت پویا پرتو پیشرفته، متشکل از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مخصوص بیمارستان و مراکز درمانی می باشد که با توجه به برنامه تقویم حضور متخصصان و پزشکان با ایجاد صف های مختلف ...

مشاهده آگهی

سیستم نوبت دهی هوشمند شرکت پویا پرتو پیشرفته، متشکل از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مخصوص بیمارستان و مراکز درمانی می باشد که با توجه به برنامه تقویم حضور متخصصان و پزشکان با ایجاد صف های مختلف ...

مشاهده آگهی

سيستم نوبت دهی هوشمند شركت پويا پرتو پيشرفته، متشكل از سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري مخصوص بیمارستان و مراكز درماني مي باشد كه با توجه به برنامه تقويم حضور متخصصان و پزشكان با ايجاد صف هاي مختلف ...

مشاهده آگهی

سیستم مدیریت صف :. فراخوان پزشک. فراخوان پذیرش. کیوسک نوبت دهی. . سیستم نوبت دهی:. تلفنی و تلفن گویا. اینترنتی. حضوری. . برنامه ریزی کلینیک :. برنامه ریزی به تفکیک نوع نوبت. برنامه ریزی پزشکان. ...

مشاهده آگهی

سيستم نوبت دهی هوشمند شركت پويا پرتو پيشرفته، متشكل از سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري مخصوص بیمارستان و مراكز درماني مي باشد كه با توجه به برنامه تقويم حضور متخصصان و پزشكان با ايجاد صف هاي مختلف ...

مشاهده آگهی