هوندا کراس cr 125

(1مورد آگهی)

(10 ماه پیش)

هوندا کراس سي ار
. اگزوز كامل قهرماني
. فرمان رنتال
. گاز خور عالي
. صداي اگزوز معركه
. برچسب فابريك
. بازديد ساوه

مشاهده آگهی