هوندا 400 فروشی

1 مورد
1 سال پیش

... با موتور کاوازاکی و پمپ لوشانگ ، شیلنگ کره ای و لانس
جویباری
100 لیتری فرغونی با موتور هوندا چینی و پمپ چینی و شیلنگ و لانس چینی

فروش به دو صورت عمده و تک فروشی انجام میپذیرد <...

نیک ابزار آسیا(بهکو),تهران,43920

2 سال پیش

... فرغوني با موتور كاوازاكي و پمپ لوشانگ ، شيلنگ كره اي و لانس جويباري
100 ليتري فرغوني با موتور هوندا چيني و پمپ چيني و شيلنگ و لانس چيني

فروش به دو صورت عمده و تك فروشی انجام ميپذيرد<...

www.gardentools.ir,تهران,09121870878