پراید 131 sl ارتقا یافته

2 مورد

آگهی های رایگان

2 سال پیش

فروش حواله يكدستگاه پراید گازسوز جدید (سایپا 131 SL پایه گاز سوز). مجهز به موتور جدید ارتقا یافته پایه گازسوز - سري اول. با موعد تخويل شهريور 90. زير قيمت كارخانه. قابل صلح با دعوتنامه در محل ...

آیدین,,0914

2 سال پیش

فروش دعوتنامه يكدستگاه پراید گازسوز جدید (سایپا 131 SL پایه گاز سوز). مجهز به موتور جدید ارتقا یافته پایه گازسوز - سري اول. با موعد تخويل شهريور 90. زير قيمت كارخانه. قابل صلح در محل نمايندگي (كد ...

آیدین,,0914