پرش ارتفاع

(4مورد آگهی)

... اقدام به تولید و عرضه دستگاه های ورزشی فضای باز در 20 مدل مختلف نموده است که شامل :. بارفیکس ، پرش ارتفاع ، دو فرمان ، اسکی فضایی ، چهار فرمان ، پارالل ، مسگری ، کشش عضلات ، پرس سینه ، بارفیکس ...

مشاهده آگهی

... در ساعت با 8 هد SEIKO
• امكان ادامه چاپ بعد از قطع احتمالي برق
• قابليت) Auto scape white پرش در فضاهاي سفيد) و چاپ به صورت موجي wave
• قابليت چاپ رنگهاي نارنجي فسفري طلائي نقرهاي مشكي ...

مشاهده آگهی

... در ساعت با 8 هد SEIKO
• امكان ادامه چاپ بعد از قطع احتمالي برق
• قابليت) Auto scape white پرش در فضاهاي سفيد) و چاپ به صورت موجي wave
• قابليت چاپ رنگهاي نارنجي فسفري طلائي نقرهاي مشكي ...

مشاهده آگهی

... در ساعت با 8 هد SEIKO
• امكان ادامه چاپ بعد از قطع احتمالي برق
• قابليت) Auto scape white پرش در فضاهای سفيد) و چاپ به صورت موجي wave
• قابليت چاپ رنگهای نارنجي فسفري طلائي نقرهای مشكي ...

مشاهده آگهی