پروژه avr با bascom

(1مورد آگهی)

.... BASCOM AVR
. PROTEUS
. PROTEL DXP
. .....
.
. • اماده همکاری پاره وقت
. و پروژه اي ...
.
. • اماده همکاری با ازمايشگاه ها , دانشگاه ها و اموزشگاه ها در زمينه ...

مشاهده آگهی