ژنتیک پاورپوینت

(5مورد آگهی)

... فایل های ورد، اکسل و پاورپوینت در متلب. . • محاسبه MAX و MIN توابع n متغییره با کمک الگوریتم ژنتیک. . • مقادیر ویژه و بردار ویژه ماتریس به روش چند جمله ای، Fadeev-Leverrier و .... . • شبیه ...

مشاهده آگهی

... (MIMO).  مخابرات ماهواره ای. • انجام پروژه در زمینه استفاده از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی (ژنتیک، PSO ، TLBO، الگوریتم مورچگان، جستجوی ممنوع، زنبور عسل و سایر الگوریتم های دیگر). . • شبکه ...

مشاهده آگهی

... (MIMO).  مخابرات ماهواره ای. • انجام پروژه در زمینه استفاده از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی (ژنتیک، PSO ، TLBO، الگوریتم مورچگان، جستجوی ممنوع، زنبور عسل و سایر الگوریتم های دیگر). . • شبکه ...

مشاهده آگهی

... گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عمل 185 ص. 3 (پایان نامه هوش مصنوعی )پروسه ارزیابی یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود شبکه پس انتشار خطا bpn - کامل 100ص + برنامه ها. 4 (پایان نامه) بررسی تأثیر فعالیت ...

مشاهده آگهی

... ویرایش فایل های ورد، اکسل و پاورپوینت در متلب. • محاسبه MAX و MIN توابع n متغییره با کمک الگوریتم ژنتیک . • مقادیر ویژه و بردار ویژه ماتریس به روش چند جمله ای، Fadeev-Leverrier و .... • شبیه سازی ...

مشاهده آگهی