کارخانه تولید کیک و بیسکویت و کلوچه

(1مورد آگهی)

(دیروز)

... از فرآوري غذا و کاربردهاي صنعتی قابل استفاده و مفید می باشد. به عنوان یک امولسیفایر غذا، لسیتین در کارخانه تولید مارگارین ، مواد غذایی گیاهی و لبنیاتی که جایگزین شیر فرموله نوزادان بوده استفاده می ...

مشاهده آگهی