کارخانه تولید کیک و بیسکویت و کلوچه

1 مورد

آگهی های عادی

14 ساعت پیش

... از فرآوري غذا و کاربردهاي صنعتی قابل استفاده و مفید می باشد. به عنوان یک امولسیفایر غذا، لسیتین در کارخانه تولید مارگارین ، مواد غذایی گیاهی و لبنیاتی که جایگزین شیر فرموله نوزادان بوده استفاده می ...