باغ تالار عروسی شرق

1 مورد
1 سال پیش

...

عروسی،نامزدي،جشن تولد وبرگزاري سمينارها به همراه اشپزخانه تمام صنعتي وبا بيش از ۵۰ مورد باغ وباغ تالار و وسالن هاي مجلل در شمال و شرق و غرب تهران وحومه مي باشد

اين موسسه داراي ...

بابک عنبری,تهران,09199251086

1 سال پیش

...
عروسی، نامزدی، جشن تولد وبرگزاری سمینارها به همراه آشپزخانه تمام صنعتی وبا بیش از ۵۰ مورد باغ وباغ تالار و وسالن های مجلل در شمال و شرق و غرب تهران وحومه می باشد
این موسسه دارای کادر ...

بابک عنبری,تهران,09199251086