تبدیل سابقه کاری مدرک

1 مورد

آگهی های عادی

11 ماه پیش

... … و نمایندگی های مجاز مربوط به این کارخانجات. • امکان ارتقائ جایگاه شغلی برای افراد شاغل. • امکان تبدیل وضعیت شغلی از کارگری به کارمندی ، پیمانکاری به قراردادی ، قراردادی به رسمی و ..... . دوره های ...