تیلر کولتیواتور باغی مدلهای

3 مورد

آگهی های رایگان

2 ماه پیش

سبز گستر ایران . وارد کننده ماشین های باغبانی. تیلر کولتیواتور شخمزن باغی ، در مدلهای بنزینی و گازوییلی را به عنوان دستگاههای ویژه بیل زن باغی با توانایی شخمزنی دور درختان - داخل جوی و پشته باغات ...

دلاوری,تهران,08645226988

2 ماه پیش

سبز گستر ایران . تامین کننده ماشین های باغبانی از معتبر ترین کمپانی های جهان:. تیلر کولتیواتور باغی ، در مدلهای بنزینی و گازوییلی را به عنوان دستگاه ویژه بیل زن باغی با توانایی شخمزنی دور درختان - ...

دلاوری,تهران,08645226988

2 ماه پیش

سبز گستر ایران . وارد کننده ماشین های باغبانی. تیلر کولتیواتور باغی ، در مدلهای بنزینی و گازوییلی را به عنوان دستگاه ویژه بیل زن باغی با توانایی شخمزنی دور درختان - داخل جوی و پشته باغات مختلف به ...

دلاوری,تهران,08645226988