خریدار مغز گردو

1 مورد

آگهی های رایگان

2 سال پیش

خریدار اجیل و خشکبار . . مغز پسته - گردو – فندوق –بادام درختي و بادام زميني - بادام هندي .. . تلفن 77922517-09391808887. .

افسانه شاپوری,تهران,77933470