خریدار مغز گردو
0 مورد
2 سال پیش

خریدار اجیل و خشکبار

مغز پسته - گردو – فندوق –بادام درختي و بادام زميني - بادام هندي .

تلفن 77922517-09391808887

افسانه شاپوری,تهران,77933470