سوالات آزمون ورودی دبیرستان

3 مورد
1 سال پیش

... سال 1390
با پاسخ های تشریحی

همراه با درسنامه توضیحی برای هر چه بهتر پاسخ دادن به سوالات 4گزینه ایی.

دبیرستان ماندگار البرز
دبیرستان کمال
دبیرستان هاتف
...

hamidrezattt,تهران,09364641404

1 سال پیش

... سال 1390
با پاسخ های تشریحی

همراه با درسنامه توضیحی برای هر چه بهتر پاسخ دادن به سوالات 4گزینه ایی.

دبیرستان ماندگار البرز
دبیرستان کمال
دبیرستان هاتف
...

hamidrezattt,تهران,09364641404

1 سال پیش

... سال 1390
با پاسخ های تشریحی

همراه با درسنامه توضیحی برای هر چه بهتر پاسخ دادن به سوالات 4گزینه ایی.

دبیرستان ماندگار البرز
دبیرستان کمال
دبیرستان هاتف
...

hamidrezattt,تهران,09364641404

14 روز پیش

...
معلم المپیاد ریاضی مدرسه المپیاد صدرا
سابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک درسی
طراح سوالات آزمونهای آزمایشی در چند موسسه آموزشی معتبر

تدریس خصوصی ریاضی وعلوم تجربی پنجم و ...

دکتر میرابی,تهران,09124396809