شرکت نوین ره آورد

1 مورد

آگهی های عادی

11 ماه پیش

... با تالار بورس اوراق بهادار و مفاهیم پایه (بنیادین) . . بازار اولیه و بازار ثانویه چیست؟ . . شرکت‏های سهامی. . انواع ماهیت فعالیت شرکت‏های بورسی. . سهامداران عمده و جزء. . تالار اصلی و فرعی ...