فروش تفاله چغندر فقط
0 مورد
2 سال پیش

دفتر خشكبار رحيم اميري
فروش کنسانتره دامي (گوسفندي و گاوي) بصورت پلت و مش شيري و پرواري هركيلو فقط 350 تومان
ذرت 10درصد
جو12درصد
سبوس گندم 15درصد
پروتئين خام 14/0درصد
...

رحیم امیری,,09161623575