فروش کمپرسی ولو ان

2 مورد

آگهی های رایگان

2 سال پیش

بسم الله الرحمن الرحیم . بزدوی بزرگترین مزایده جنوب کشور طی دو مرحله برگذار می شود . 189دستگاه کشنده ولو اف اچ 12 مدل 1385. 170دستگاه کمپرسی ان اچ 12 مدل 1385. 120دستگاه کمپرسی بنز 2624مدل 1385. 40 ...

احمد ال یاسین,عسلویه,09179742141

2 سال پیش

بسم الله الرحمن الرحیم . بزودی بزرگترین مزایده جنوب کشورطی دومرحله برگذارمیشود. 189دستگاه کشنده ولواف اچ 12 مدل 1385. 170 دستگاه کمپرسی ولو ان اچ 12مدل 1385. 120 دستگاه کمپرسی بنز2624 مدل 1385. 40 ...

احمد ال یاسین,عسلویه,yade.khoda9