فروش کمپرسی ولو ان

1 مورد
2 سال پیش

بسم الله الرحمن الرحیم
بزدوی بزرگترین مزایده جنوب کشور طی دو مرحله برگذار می شود
189دستگاه کشنده ولو اف اچ 12 مدل 1385
170دستگاه کمپرسی ان اچ 12 مدل 1385
120دستگاه کمپرسی بنز ...

احمد ال یاسین,عسلویه,09179742141

2 سال پیش

بسم الله الرحمن الرحیم
بزودی بزرگترین مزایده جنوب کشورطی دومرحله برگذارمیشود
189دستگاه کشنده ولواف اچ 12 مدل 1385
170 دستگاه کمپرسی ولو ان اچ 12مدل 1385
120 دستگاه کمپرسی بنز2624 ...

احمد ال یاسین,عسلویه,yade.khoda9