موتور برق موتورجوش الکتروموتور

1 مورد
2 سال پیش

... دهنه مفيد 6 – 8 – 10 اينچ .
انواع الکتروموتور ساده و گیربکسي از1الي300 كيلووات.
انواع موتور برق و موتورجوش ديزلي بنزيني نفتي و گازي در قدرت ها و امپرهاي متفاوت .پ
اوناع موتورهاي ...

ماشین الات نادری,تهران,021_3397093

2 سال پیش

... دهنه مفيد 6 – 8 – 10 اينچ .
انواع الکتروموتور ساده و گيربكسي از1الي300 كيلووات.
انواع موتور برق و موتورجوش ديزلي بنزيني نفتي و گازي در قدرت ها و امپرهاي متفاوت .پ
اوناع موتورهاي ...

ماشین الات نادری,تهران,021_3394383