نرخ دفتر تحریر

2 مورد

آگهی های عادی

10 ماه پیش

اموزش حسابداری ویژه مشاغل در اموزشگاه فني و حرفه اي ادبا با نرخ استثنايي
.
. تخفيف ویژه تابستانه(فقط 349000 تومان)
.
. با مدرك اموزشي پس از پايان دوره
.
. سرفصل هاي حسابداری ...

15 روز پیش

... بین المللی. مهندسی مالی با رویکرد تداوم فعالیت Financial Engineering. مدیریت ریسک. مدیریت تغییرات نرخ ارزو بهره. اثر بخشی و کارایی عملیات. بررسی مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاریها و ارائه نتایج حاصل ...