نرخ دفتر تحریر

2 مورد
1 ماه پیش

...
مهندسی مالی با رویکرد تداوم فعالیت Financial Engineering
مدیریت ریسک
مدیریت تغییرات نرخ ارزو بهره
اثر بخشی و کارایی عملیات
بررسی مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاریها و ارائه ...

اريا,کرج,026

1 سال پیش

اموزش حسابداری ویژه مشاغل در اموزشگاه فني و حرفه اي ادبا با نرخ استثناييتخفيف ویژه تابستانه(فقط 349000 تومان)با مدرك اموزشي پس از پايان دوره...

آموزشگاه فنی و حرفه ای ادبا,تهران,77474380

2 سال پیش

... آن، قانون مالیات برارزش افزوده ، اخذ مالیات ، نظام مالیات ، قانون مالیات ، سازمان مالیات ، قانون نرخ مالیات ، اخذ مالیات مضاعف ، نرخ مالیات بر سود ، مالیات بر ارزش افزوده ، محاسبه و پرداخت مالیات ،...

خدمات مالی ومدیریتی نگرش بارثاوا,مشهد,05117651116