نورد کاری ورق ضخیم

14 مورد
1 سال پیش

... مونتاژh ، دروازه جوش ، ماشين دروازه جوش ، دستگاه دروازه جوش ، جوش زيرپودري ، جوش صليبي ، Hصافكن ، نورد ، نوردH ، ماشين نوردh ، دستگاه نورد h ، دريل ، دستگاه دريل ، ماشين دريل ، دريل CNC ، دريلCNC ، ...

مهندس بهنام مددی,اردبیل,09147557802

4 ماه پیش

..., با ضخامت برش 50mmو با قابليت سه محور و دو محور وتک محور شدن )
4-خط اتوماسيون توليد h(شامل نورد h,مونتاژh,جوش صليبي با گاز co و جوش دروازه اي همچنين دستگاه box )
5-راسته بر با 6پيکه برش ...

امیر خبازیان,تهران,02166509873

5 روز پیش

... و سنگ و ... CNC میز وکیوم
خط تولید اتوماسیون تیر آهن های H و I و T ( مونتاژ سازه دروازه جوش نورد آهن )
برناابزار اولین و بزرگترین تولیدکننده و سازنده دستگاه ماشین و ابزار برشcnc هواگاز ...

زهره دهقان,تهران,02166518278

5 روز پیش

... و سنگ و ... CNC میز وکیوم
خط تولید اتوماسیون تیر آهن های H و I و T ( مونتاژ سازه دروازه جوش نورد آهن )
برناابزار اولین و بزرگترین تولیدکننده و سازنده دستگاه ماشین و ابزار برشcnc هواگاز ...

زهره دهقان,اراک,02166518278

5 روز پیش

... و سنگ و ... CNC میز وکیوم
خط تولید اتوماسیون تیر آهن های H و I و T ( مونتاژ سازه دروازه جوش نورد آهن )
برناابزار اولین و بزرگترین تولیدکننده و سازنده دستگاه ماشین و ابزار برشcnc هواگاز ...

زهره دهقان,همدان,09106675462

5 روز پیش

... و سنگ و ... CNC میز وکیوم
خط تولید اتوماسیون تیر آهن های H و I و T ( مونتاژ سازه دروازه جوش نورد آهن )
برناابزار اولین و بزرگترین تولیدکننده و سازنده دستگاه ماشین و ابزار برشcnc هواگاز ...

زهره دهقان,تهران,02166518278

6 روز پیش

... سنگ و ... CNC ميز وكيوم

خط توليد اتوماسيون تير اهن هاي H و I و T ( مونتاژ سازه دروازه جوش نورد اهن )

برناابزار اولين و بزرگترين توليدكننده و سازنده دستگاه ماشين و ابزار برشcnc ...

محمد خبازیان,تهران,09198930724

16 روز پیش

... و سنگ و ... CNC میز وکیوم
خط تولید اتوماسیون تیر آهن های H و I و T ( مونتاژ سازه دروازه جوش نورد آهن )
برناابزار اولین و بزرگترین تولیدکننده و سازنده دستگاه ماشین و ابزار برشcnc هواگاز ...

زهره دهقان,تهران,02166518278

16 روز پیش

... و سنگ و ... CNC میز وکیوم
خط تولید اتوماسیون تیر آهن های H و I و T ( مونتاژ سازه دروازه جوش نورد آهن )
برناابزار اولین و بزرگترین تولیدکننده و سازنده دستگاه ماشین و ابزار برشcnc هواگاز ...

زهره دهقان,تهران,02166518278

16 روز پیش

... و سنگ و ... CNC میز وکیوم
خط تولید اتوماسیون تیر آهن های H و I و T ( مونتاژ سازه دروازه جوش نورد آهن )
برناابزار اولین و بزرگترین تولیدکننده و سازنده دستگاه ماشین و ابزار برشcnc هواگاز ...

زهره دهقان,تهران,02166518278

17 روز پیش

... و سنگ و ... CNC میز وکیوم
خط تولید اتوماسیون تیر آهن های H و I و T ( مونتاژ سازه دروازه جوش نورد آهن )
برناابزار اولین و بزرگترین تولیدکننده و سازنده دستگاه ماشین و ابزار برشcnc هواگاز ...

زهره دهقان,اصفهان,02166518278

1 ماه پیش

... و سنگ و ... CNC میز وکیوم
خط تولید اتوماسیون تیر آهن های H و I و T ( مونتاژ سازه دروازه جوش نورد آهن )
برناابزار اولین و بزرگترین تولیدکننده و سازنده دستگاه ماشین و ابزار برشcnc هواگاز ...

زهره دهقان,تهران,02166518278

3 ماه پیش

... سنگ و ... CNC ميز وكيوم

خط توليد اتوماسيون تير اهن هاي H و I و T ( مونتاژ سازه دروازه جوش نورد اهن )

برناابزار اولين و بزرگترين توليدكننده و سازنده دستگاه ماشين و ابزار برشcnc ...

زهره دهقان,تهران, 09106675

6 ماه پیش

... مونتاژh ، دروازه جوش ، ماشین دروازه جوش ، دستگاه دروازه جوش ، جوش زیرپودری ، جوش صلیبی ، Hصافکن ، نورد ، نوردH ، ماشین نوردh ، دستگاه نورد h ، دریل ، دستگاه دریل ، ماشین دریل ، دریل CNC ، دریلCNC ، ...

بهنام مددی,اردبیل,09147557802

1 سال پیش

... صنعتی خارج از سایز
ساخت لوله های خارج از سایز
قبول سفارش ریخته گری
جوشکاری
نورد
خمکاری
شاخت قطعات صنعت سیمان و معدن نظیر کراشر و هاپر و غیره
ساخت یو چنل های ...

مهندس هوش ور,تهران,66629944