هوندا کراس cr 125

3 مورد
2 سال پیش

سالم كرم HONDA 125 CR 00-01-02

نظام فتحی,کرمان,09131921340

2 سال پیش

موتور cr هوندا مدل 2000 همه چيزش فابريك.تاير جلو دانلوپ 60%.تاير عقب ماكسيز 90%.درجه 1 گاز خور بيش از حد وحشتناك تازه تعمير جفت كيپس.عضو فدراسيون موتور سواري.آراد دشتی,,09363230205

2 سال پیش

موتور در حد نو تمام لوازم فابريك / با گاز خور خوب يك جفت لاستيك /دنده وزنجير حرفه ايali satari,,09391108826

1 ماه پیش

هوندا کراس سي ار

اگزوز كامل قهرماني

فرمان رنتال

گاز خور عالي

صداي اگزوز معركه

برچسب فابريك

بازديد ساوه

ali,,09122561937