پراید 111 رنگ سفید

(1مورد آگهی)

پراید فروشی سفید رنگ مدل 89 - فنی سالم - دزدگیر- تسمه تایم و روغن تازه تعویض - یک سال تخفیف بیمه -