پرش ارتفاع

3 مورد

آگهی های عادی

3 روز پیش

... اقدام به تولید و عرضه دستگاه های ورزشی فضای باز در 20 مدل مختلف نموده است که شامل :. بارفیکس ، پرش ارتفاع ، دو فرمان ، اسکی فضایی ، چهار فرمان ، پارالل ، مسگری ، کشش عضلات ، پرس سینه ، بارفیکس ...

10 ماه پیش

... فلک دوتایی. o چرخ و فلک چهارتایی. o پارالل. o چرخ و فلک آویزانی. o دستگاه ریلکسشن (چرخش معکوس). o پرش ارتفاع. o اسکی فضایی. o تاب کودکان. o بارفیکس. o پرس سینه. o گام زن. o پرس پا. o دوچرخه ثابت. o ...

11 ماه پیش

... فلک دوتایی. o چرخ و فلک چهارتایی. o پارالل. o چرخ و فلک آویزانی. o دستگاه ریلکسشن (چرخش معکوس). o پرش ارتفاع. o اسکی فضایی. o تاب کودکان. o بارفیکس. o پرس سینه. o گام زن. o پرس پا. o دوچرخه ثابت. o ...