کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی

1 مورد

آگهی های عادی

یک سال پیش

خريد و فروش انواع اتوکلاو خارجی و ایرانی نو و كار كرده در ليتراژ مختلف براي مراكز جراحيهاي محدود -مطبها -دندانپزشکی - کلینیک هاي زيبايي- مراكز درماني دامپزشكي-...
. - فروش انواع اتو کلاو ایرانی و ...