پارند رستارعظیم خودرو
1 مورد یافته های جستجوی

PMIS کنترل پروژه بهبود

  • pmis کنترل پروژه و بهره وری و کیفیت - اصفهان

    10 ماه پیش pmis  کنترل پروژه و بهره وری و کیفیت  - اصفهان
    شركت پايش سيستم سپاهان مجري و مشاور در زمينه سيستم اطلاعات مديريت پروژه(PMIS) ، برنامه ريزي و کنترل پروژه و بهبود بهره وری و کیفیت با تجربه مناسب در مشاوره و اجراي سيستم هاي فوق امادگي خود را براي ...
    خدمات,-,اصفهان,صالح اشرفی اطلاعات بیشتر