PMIS کنترل پروژه بهبود

1 مورد

آگهی های رایگان

2 سال پیش

شركت پايش سيستم سپاهان مجري و مشاور در زمينه سيستم اطلاعات مديريت پروژه(PMIS) ، برنامه ريزي و کنترل پروژه و بهبود بهره وری و کیفیت با تجربه مناسب در مشاوره و اجراي سيستم هاي فوق امادگي خود را براي ...

صالح اشرفی,اصفهان,0311