خریدار نوکیاe52 به قیمت مناسب یا معاوضه - تهران

چهار شنبه 17 دي 1393 کدآگهی:201281
خریدار نوکیاe52 به قیمت مناسب یا معاوضه - تهران
رنگ نقره ای.فنی سالم و تضمینی.پک کامل.بدون خط وخش.بدون ضرب دیدگی.یهn80 فنلاندی تمیز تمیز.سالم سالم.به شرط هم دارم که با e52 تعویض میکنم و 20 سر میدممشخصات آگهی
آگهی های مرتبط : ساير

رنگ نقره ای.فنی سالم و تضمینی.پک کامل.بدون خط وخش.بدون ضرب دیدگی.یهn80 فنلاندی تمیز تمیز.سالم سالم.به شرط هم دارم که با e52 تعویض میکنم و 20 سر میدم<...

تهران 3 سال پیش
مشخصات آگهی