سیستم آبیاری آناهیتا - تراوا

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 239036
 • بازدید 10381
 • نام سیستم آبیاری آناهیتا
 • دسته بندی ساير صنعت
 • تلفن 021 88032224
 • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
 • قیمت 1500
 • ایمیل
 • شهر تهران
 • آدرس تهران - برج های ASP - برج A - واحد 69 تجاری
سیستم آبیاری آناهیتا یك تكنیك نوین آبیاری با استفاده از لوله های ویژه است كه در عمق خاك نزدیك ریشه گیاه قرار میگیرد. این روش آبیاری در زمره روشهای آبیاری میكرو طبقه بندی میشود و آن را میتوان یك روش آبیاری زیرزمینی نامید. لوله های ویژه بكار رفته دراین سیستم لاستیكی هستند كه در منطقه ریشه این گیاه نصب میگردند و آب تحت فشار كمی بین 0.2 تا 1 بار در آن جریان یافته و با تراوش از خود موجب مرطوب شدن آن منطقه میشود. در این روش آبیاری تحت فشار كم و دبی یكنواخت میتوان در زیر خاك (منطقه ریشه) آب و اكسیژن و هر گونه مواد غذایی ممكن را مستقیماً به ریشه گیاه برسانید. از مزایای اصلی این روش آبیاری افزایش محصول تا 2/5 برابر و صرفه جوی در مصرف آب تا میزان 75% میباشد. لوله های بكار رفته در این سیستم خاصیت اسفنجی دارند و متخلخل هستند كه در آن بسیاری از مشكلات نظیر تبخیر، گرفتگی منافذ، آسیب پذیری، تجمع ریشه و دست و پا گیری وجود ندارد. آبیاری زیرزمینی امكان توزیع رطوبت در منطقه ریشه گیاه بطور غیر اشباع را فراهم می سازد و رطوبتی در حد ظرفیت زراعی در خاك ایجاد میگردد. در این روش آبیاری به جهت آبیاری مستمر و نگهداری رطوبت خاك در حد ظرفیت زراعی مساله تنش رطوبتی كلی از بین میرود. همچنین در این سیستم میتوان با نصب وسایل الكتریكی، سیستم را بصورت اتوماتیك كنترل نمود.
آگهی های مرتبط : ساير