جزوات کارشناسی ارشد انسانی - تهران

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 346527
  • بازدید 2755
  • نام موسوی
  • دسته بندی كنكور
  • تلفن 09126198600
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر تهران
  • آدرس
کارشناسی ارشد مديريت اجرايي 90
زبان تخصصي
استعداد و امادگي تحصيلي GMAT
دانش مسائل روز
نظريه هاي عمومي مديريت

کارشناسی ارشد حسابداري90
زبان عمومي
زبان تخصصي
حسابداري مالي
حسابداري صنعتي جلد 1
حسابداري صنعتي جلد2
حسابرسي
رياضي وامار

کارشناسی ارشد مديريت شامل چند گرايش90
زبان تخصصي
رياضيات
تئوريهاي مديريت
اقتصاد خرد وكلان
تحقيق در عمليات
مديريت مالي
مديريت توليد
امار
بازاريابي

کارشناسی ارشد علوم تربيتي يك90
کارشناسی ارشد علوم تربيتي يك
علوم تربيتي ـ برنامه‌ريزي اموزشي
علوم تربيتي ـ برنامه‌ريزي درسي
تاريخ و فلسفه اموزش و پرورش « تعليم و تربيت اسلامي‌»
مديريت اموزشي
علوم تربيتي ـ اموزش بزرگسالان
علوم تربيتي ـ تحقيقات اموزشي
علوم تربيتي ـ تكنولوژي اموزشي

کارشناسی ارشد جغرافياي طبيعي90قيمت9000تومان
منابع اب و خاك
جغرافياي جمعيت – انسانی
ژئومورفولوژي
اب و هوا شناسي
زبان تخصصي
فلسفه جغرافيا
کارشناسی ارشد حقوق بين الملل سال 90
حقوق بين الملل خصوصي
حقوق بين الملل عمومي
حقوق تعهدات
حقوق اساسي
متون فقه
متون حقوقي
منابع ازمون کارشناسی ارشد حقوق - گرايش حقوق جزا و جرم شناسي
متون حقوقي
متون فقه
جزاي عمومي
جزاي اختصاصي
ايين دادرسي كيفري
مطالب راهنما جهت مطالعه ، تراز 100 نفر از دانشگاههاي مختلف سراسري ازاد پيام نور و اطلاعاعات ضروري و مفيد

منابع ازمون کارشناسی ارشد حقوق - گرايش حقوق خصوصي
متون حقوقي
حقوق مدني
حقوق تجارت
ايين دادرسي مدني
متون فقه
مطالب راهنما جهت مطالعه ، تراز 100 نفر از دانشگاههاي مختلف سراسري ازاد پيام نور و اطلاعاعات ضروري و مفيد

جزوات امادگي براي ازمون ورودي كانون وكلاي دادگستري (وكالت )
حقوق تجارت استاد فرحناكيان
اصول فقه دكتر شهبازي
ايين دادرسي مدني استاد كمالوند - شريفي
حقوق جزا استاد ساولاني
ايين دادرسي كيفري استاد ساولاني

کارشناسی ارشد روانشناسي90
روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي
روانشناسي فيزيولوژيك و انگيزش و هيجان
علم‌النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي
زبان تخصصي
امار و روش‌هاي تحقيق
روانشناسي رشد
روانشناسي عمومي
روانشناسي باليني
زبان عمومي
روانسجي
ازمون‌هاي شناختي هوش و استعداد

کارشناسی ارشد مترجمي زبان انگليسي90
شامل دروس زير
زبان عمومي ج1
زبان عمومي ج2
Lingustic-
ترجمه اسناد و مدارك
واژه شناسي
ترجمه متون سياسي
ترجمه متون اسلامي
زبان شناسي وساخت مقابله اي

جزوه‌هاي اموزشي اموزش زبان انگليسي ويرايش جديد
زبان عمومي TOEFL (جلد اول)
زبان عمومي TOEFL (جلد دوم)
Linguistics
Testing
Teaching
مجموعه سوالات چند سال اخير تدوينيآگهی های مرتبط : كنكور