نرم افزار انبار و مدیریت انبار - تهران

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 355163
  • بازدید 1518
  • نام شرکت آرپا
  • دسته بندی برنامه نويسي
  • تلفن 02188812883
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر تهران
  • آدرس تهران-هفت تیر-خردمند جنوبی-کوچه جمال پلاک 35
گروه بندي كالا به صورت درختي تا سطح نامحدود و امكان گزارشگيري بر اساس گروه بندي درختي كالاها
امكان معرفي انبار پيش فرض براي هر كالا و پيشنهاد ان در هنگام صدور برگه هاي انبار
امكان معرفي نقطه سفارش جهت عمليات انبار و بازرگاني و تهيه گزارش و الارمهاي مربوط به نقطه سفارش
معرفي حداقل و حداكثر موجودي انبار به تفكيك كالا و تهيه گزارشات مربوطه
امكان معرفي دسترسي كاربران به انبار. با استفاده از اين امكان انباردار فقط به انبارهايي كه اجازه داده شده دسترسي خواهد داشت
امكان معرفي واحد شمارش اصلي براي هر كالا و بيشمار واحد فرعي با نسبتهاي مشخص در سطح كالا و استفاده از انها در محاسبات بهاي تمام شده و گزارشات انبار
معرفي چهار واحد شمارش متغير براي كالاها و استفاده از انها در گزارشات با نام قابل تعريف
امكان معرفي تمامي موارد پيش نياز براي ثبت برگه هاي انبار از طريق فرمهاي ورود اطلاعات بدون نياز به خروج از فرم هاي مربوطه
امكان معرفي نامحدود انبار به صورت درختي تا سطح قفسه بندي ها به صورت مستقل به همراه جداسازي نوع انبار
سيستم كاملا هوشمند جهت الصاق كد اتوماتيك به كالاها با قابليت تعريف فرمت دلخواه توسط كاربر و الصاق كد به صورت دستي
يكپارچگي بين سالهاي مالي به نحوي كه مي توان بدون نياز به خروج از برنامه بتوان به سال هاي مالي قبلي هم دسترسي داشت
امكان اينكه بتوان رسيدهاي خريد را از مرجوع از فروش جدا نموده و همچنين حواله هاي فروش و مرجوع از خريد را جدا نمود
ارتباط مستقيم با ساير سيستمها به صورتي كه با ثبت رسيد يا حواله انبار و با توجه به تنظيمات شعبه صادر كننده ، سند حسابداري در بخش حسابداري به صورت اتوماتيك صادر شده و كالا در انبار اماده حواله مي شود
امكان ثبت اسناد حسابداري به روشهاي مختلف و ثبت ان به تفكيك برگه هنگام ذخيره و در زمان دلخواه و همچنين به صورت ساليانه
مشاهده برگه هاي خريد ، فروش و... مرتبط از طريق برگه هاي انبار
مشاهده موجودي تعدادي و ريالي بصورت لحظه اي از طريق تمامي برگه هاي انبار
ثبت اتوماتيك اسناد حسابداري هزينه ضايعات و درامد فروش ضايعات به تفكيك انبار
امكان معرفي شعب نامحدود و جداسازي عمليات انبار و تنظيمات لازم در كليه مراحل از جمله شماره برگه ها ، ترتيب و توالي برگه و حسابداري انبار به تفكيك شعبه و انبار
امكان الصاق باركد و ارتباط دستگاه باركد خوان با برنامه
امكان تعيين نرخ بهاي تمام شده موجودي كالا به روشهاي ميانگين ، ميانگين موزون متحرك ، fifo و شناسايي ويژه
تنظيمات حسابداري انبار به صورت كنترلي در سطح انبار و به صورت مجزا براي هر كالا
تنظيم صدور اتوماتيك برگه هاي رسيد و حواله از طريق ثبت برگه هاي بازرگاني
امكان صدور مجوز رسيد و حواله انبار جهت كنترل در امر كنترل كيفيت و خروج كالا با مجوز
امكان ارسال مجوز براي نگهبان جهت اجازه خروج كالا
امكان عمليات انبار كالاهاي ست و عمليات تبديل و تجزيه كالا و صدور رسيد و حواله مرتبط به همراه محاسبه بهاي تمام شده عمليات تبديل و تجزيه و منظور كردن هزينه هاي مؤثر در محاسبات
مشاهده گزارشات حساس از طريق فرمهاي برنامه بدون نياز به خارج شدن از برگه مربوطه
امكان معرفي چندين فرمول ساخت براي مونتاژ و همچنين تجزيه كالا و نگهداري موجودي تعدادي و ريالي در انبار
امكان مشاهده كاربر صادر كننده و ويرايش كننده برگه به همراه تاريخ ثبت انها
امكان انجام عمليات انتقال كالا بين انبار با بهاي تمام شده محاسبه شده و صدور مجوز مربوطه
امكان معرفي مراكز مصرف به همراه مشخصات مركز مصرف
امكان صدور برگه مصرف كالا و ارسال كالا جهت مصرف به توليد و يا پروژه در جريان تكميل و منظور نمودن بهاي تمام شده محموله ارسالي به حساب پروژه
امكان صدور بارنامه و مشخصات ماشين حمل و تهيه و تنظيم برگه باسكول
امكان صدور برگه برگشت از مصرف و برگشت از پروژه
نگهداري موجودي كالاهاي اماني به صورت مجزا در انبارها
اجازه منفي شدن موجوي كالا و انجام كنترل هاي لازم
ريالي نمودن انبار بصورت اتوماتيك و همزمان با صدور برگه هاي انبار و بازرگاني
سيستم عطف حرفه اي بين سالهاي مالي مختلف و ايجاد يكپارچگي با ساير بخشها از جمله خريد ، فروش ، امانت و ...
نگهداري موجودي انبار و موجودي بازرگاني به صورت جداگانه و نمايش اختلاف بين موجودي بازرگاني و موجودي انبار
امكان ارسال كالا و محصول جهت انجام خدمات و دريافت كالاي جديد به همراه محاسبات ريالي انبار
عمليات انبار گرداني در پايان دوره مالي
امكان چاپ تگ انبار گرداني براي شمارش مراحل مختلف
امكان مشخص نمودن روشهاي ار
آگهی های مرتبط : برنامه نويسي