فروش زمین 340مترب شهرک سیستان قشم متری390هزارتومان

شنبه 4 بهمن 1393 کدآگهی:383707
فروش زمین 340مترب شهرک سیستان قشم متری390هزارتومان
فروش زمین 340مترب شهرک سیستان قشم متری390هزارتومان
مشخصات آگهی
 • حسینی
 • کدآگهی 383707
 • 1285
 • شنبه 4 بهمن 1393
 • 5226998
 • قیمت متری390هزارتومان
 • همه آگهی های حسینی
 • قشم
 • جزیره قشم شهرک سیستان
آگهی های مرتبط : باغ و زمين

فروش زمین 340مترب شهرک سیستان قشم متری390هزارتومان...

قشم 3 سال پیش
مشخصات آگهی
 • حسینی
 • کدآگهی 383707
 • 1285
 • شنبه 4 بهمن 1393
 • 5226998
 • قیمت متری390هزارتومان
 • همه آگهی های حسینی
 • قشم
 • جزیره قشم شهرک سیستان